Att leda utan
att vilseleda!

Jencore hjälper individer, grupper och organisationer som vill förändras, omstruktureras och utvecklas inför framtiden. Vi är med hela vägen genom egen kompetens eller tillsammans med externa resurser och ansvarar för en arbetsprocess som går att förstå och som ger hållbara resultat.


Läs mer!

Utveckla
Att omvärlden förändras i allt högre takt är givet. För att snabbt kunna ställa om i dagens intensiva företagsklimat behöver organisationer göra en översyn och kartlägga vad som sker för att vara relevanta och för att överleva. Både för att upptäcka risker men också för att se vilka möjligheter som träder fram. Förändring är en förutsättning för utveckling och alla organisationer är någon gång under sin livslängd i behov av att utveckla verksamheten.

Läs mer!

Interimsuppdrag

En interimschef är ett bra alternativ när organisationer och företag möter olika utmaningar, när det uppstår en vakans eller när en specifik kompetens efterfrågas och de interna resurserna inte räcker till. En interimschef är en kortsiktig injektion och kan snabbt leda olika projekt, driva förbättrings- och omstruktureringsarbete där det ofta kräver ett snabbt och beslutsamt handlande.


Läs mer!

Coaching

Professionell coaching är en kraftfull lösningsfokuserad kommunikationsprocess, både på det personliga och yrkes-mässiga planet. Processen används framgångsrikt genom att bland annat skapa fördjupad medvetenhet, motivation och ansvarighet. Coaching är inspirerande eftersom processen möjliggör för den enskilda individen, gruppen och företaget att uppnå sin fulla potential. 

Läs mer!

Mentorskap

Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor både i sin profession men också som person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren person har rollen som förebild och erbjuder sin kompetens, erfarenhet, tid och sitt nätverk. Genom mentorn får adepten ett stöd som kan hjälpa hen vidare i olika jobbsituationer och hens utveckling.


Läs mer!

Föreläsningar & Utbildningar

Vi tycker att föreläsningar och utbildningar ska motivera, inspirera, ge kunskap samt beröra och glädja. Vi brinner för utveckling, kommunikation och ledarskap men vi kan lite mer om ledarskap i samband med tillväxt och expansion samt förändrings- och omstruktureringsarbete och ledarskap i krissituationer.


Läs mer!

Hur jobbar vi?

Vi skapar värde för våra kunder genom att tillsammans ta fram en optimal lösning med hänsyn till önskat slutresultat. Vi är drivna, engagerade, lösningsorienterade och arbetar med, i första hand, kundens intresse för ögonen. Vi vårdar relationerna med vårt externa nätverk för att kunna erbjuda helhetslösningar. För oss är det viktigt att uppnå hållbara resultat, vi vill verkligen göra skillnad!


Läs mer!

PHOTOS: Magnus Skoglöf • Francesca Saraco • Sebastian Pichler • Mason Wilkes • Andrea Piacquadio • Naomi Tamar • Alex Knight • Matheus Bertelli • EVG Culture • Reafon Gates • Studio Republic Qeij • Ono Kosuki • Abi Schreider • Ilse Orsel • Kyle Glenn • Anthony Da Cruz • Pexels Mentatdgt • Adam Winger • Logan Fisher • Brecht Deboosere • Chris Barbalis • Renee Fisher • Ernest Karchmit

STYLIST/MAKE UP: Linda Öhrström

unsplash