Vad är mentorskap?

Ordet mentor kommer från den grekiska mytologin. I Homeros Odyssén möter vi andra Odysseus - kungen Ithaka - och hans goda vän Mentor. När Odysseus satte kurs mot Troja överlät han sitt hus och undervisning av sin son Telemachos till Mentor, som var en vis man. Mentor skulle uppfostra sonen och lära honom allt han visste. Under resans gång var det dock istället gudinnan Athena som tog över mentorskapet och vägledde Telemachos under resan. Så den första mentorn var således faktiskt en kvinna. Sedan dess har uttrycket "mentor" kommit att användas om en mer erfaren person som vidareförmedlar sin kunskap.


I modern tid, beroende på om du bor i Europa eller USA så finns det olika syn på mentorskap. I USA är det vanligt med ”Sponsoring Mentorship” och det betyder att mentorn ger karriärråd och introducerar adepten i sitt eget nätverk. I Europa, speciellt här upp i Norden, har vi en annan typ av mentorskap -  ”Developmental Mentoring”, enligt professor David Clutterbuck, vilket innebär ett bredare perspektiv på rollen och med syfte att utveckla adepten.


Utvecklande mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och få adepten att utvecklas i både sin profession och som person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren person har rollen som förebild och erbjuder sin kompetens, erfarenhet, tid och sitt nätverk. Genom mentorskapet ger mentorn, adepten ett stöd som kan hjälpa hen vidare i olika jobbsituationer och i sin utveckling. En mentor är en person - vanligtvis äldre och med mer erfarenhet - som blir vald av eller tilldelas en adept. Syftet är vanligtvis ett långtidsperspektiv och handlar om adptens progression/utveckling i sin karriär. Jencore jobbar med mentorskap med hela Sverige som arbetsfält. Konfidentialitet är en självklart inom mentorskap. 


  Hur utövas mentorskap?

  För att uppnå bästa möjliga effekt i ett mentorskap:

  • bör formella möten hållas minst en gång per månad 
  • mötena bör om möjligt hållas avskilt från adeptens företag och uppta 2-3 timmar.
  • varje möte bör följa en dagordning med t.ex. önskemål, fokusområden, utmaningar och ambitioner framåt
  • minnesanteckningar från varje möte underlättar uppföljning till nästa möte.
  • utvärdera senaste mötet, genom att inleda varje nytt samtal med en återblick


  Vad är mentorns roll?

  En mentor- och adeptrelation innefattar såväl ledningsstöd som personlig utveckling. En mentor bidrar med yrkeskunskap, branschkunskap, erfarenhet och trygghet i den personliga utvecklingen hos en adept. Det är ett ömsesidigt lärande, där både mentorn och adepten får nya perspektiv. Mentorn är samtalspartner, bollplank, en som lyssnar och diskutera olika frågor, bjuder på sin erfarenhet och ger sitt perspektiv på adeptens tankar i sitt nätverk, är uppmuntrande och ett stöd för adeptens motivation.