Vad är ett interimsuppdrag?

Interim är ett latinskt ord som betyder "tills vidare" och det är precis vad vi menar med ett interimsuppdrag dvs. att hyra in en interimschef under en begränsad tid. Vanligtvis används termen interim istället för vikariat när det inte finns någon ordinarie person som innehar rollen. Tillfälliga behov uppstår i alla typer av verksamheter, från små innovationsbolag, snabbväxande bolag och de med lönsamhetsproblem. 


Varför interimsuppdrag?

En interimslösning är ett bra alternativ när en organisation eller företag möter olika utmaningar, där de egna interna resurserna inte är tillräckliga eller helt obefintliga. En interimschef kan också snabbt leda olika projekt och driva förbättrings- och omstruktureringsarbete. Ett interimsuppdrag kan handla om:

  • när företaget behöver täcka upp en chefsroll tills att en efterträdare har kommit på plats
  • vakans vid längre ledighet eller sjukfrånvaro
  • extra resurser vid intensiva perioder
  • ny tjänst som ska utformas
  • driva bolag i uppbyggnadsfas 
  • driva bolag under snabb utveckling
  • driva tillväxt nationellt eller internationellt
  • minska kostnader eller öka lönsamhet
  • kommunicera med investerare, resa kapital 
  • strukturera upp bolag som befinner sig i ekonomiskt nödläge


Hur tänker vi kring våra interimsuppdrag?

Jencores interimsuppdrag vänder sig främst till mikroföretag, små företag och kan ses som ett alternativ till medelstora företag. Som interimchef anser vi att man dels behöver ha ett operativt och strategiskt affärstänk. Dels en förmåga att på kort tid sätta sig in i olika verksamheter och analysera uppdraget för att hitta lösningar, prioritera, fatta snabba beslut och leverera önskat resultatet till uppdragsgivaren. Vidare behövs en god kommersiell förståelse och bra ledaregenskaper samt ett coachande förhållningsätt. På våra interimsuppdrag möter vi många olika branscher, företagskulturer och individer och det råder alltid högsta konfidentialitet.