Utveckla organisationen

Organisationsutveckling är enormt viktigt för en verksamhet och det som driver den framåt. Speciellt i dagens moderna samhälle där mycket sker väldigt snabbt. Där stora och små förändringar kan vara en del av vardagen för en organisation. Det innebär att de inledande förutsättningarna med tiden förändras och inte minst att nya utmaningar kan och kommer att dyka upp. För att en organisation ska fungera på bästa sätt behöver den anpassas till den nya rådande situationen. Annars är risken stor att ineffektiva arbetsmetoder och arbetssätt fortsätter att användas, vilket sänker kvaliteten inom verksamheten eller organisationen. 


En framgångsrik organisation måste befinna sig i ständig utveckling för att möta alla förändringar som oundvikligt kommer, allt ifrån från de enskilda medarbetarnas kompetenser och beteenden till hela organisationens struktur och samarbeten. Forskning visar att engagerade och motiverade medarbetare är avgörande för organisationen framgång och resultat.


Organisationsutveckling handlar om hur man får en organisation att fungera optimalt. Det kan låta enkelt, men de flesta kan vittna om det motsatta. Det kan handla om att förändra arbetssättet, utveckla den interna strukturen och utveckla chefer och medarbetare. Enkelt förklarat handlar det om att bli bättre på att skapa värde för målgruppen. Åtgärderna bör vara målinriktade och kan handla om:


  • kompetensutveckling
  • utveckla chefer/ledare
  • utveckla ledningsgrupper och team
  • förändra företags- och organisationskultur
  • utveckla och etablera nya strukturer
  • göra ny indelning av organisationen


Alla med erfarenhet av arbetslivet kan troligen känna igen sig i det faktum att det kräver hårt arbete att kontinuerligt utveckla organisationen. Både i rätt riktning samt att genomföra nödvändiga förändringar.  Det handlar om att nå människornas och organisationens fulla kapacitet för att skapa konkurrensfördelar på marknaden. Vi hjälper er att utveckla er verksamhet i syfte att få full utväxling av organisationens potential, skapa effektiva och lönsamma organisationer. Tillsammans med vårt externa nätverk erbjuder vi erfarenhet, kunskap och verktyg för att utveckla välmående organisationer.