"Målet är alltid ett tydligt ledarskap med en

 transparent och rak kommunikation"


                                                                                        - Jenny Fingal, Grundare av Jencore

Affärsidé & Vision

Jencores affärsidé är att genom egen kompetens eller tillsammans med externa resurser ansvara för en arbets- och rådgivningsprocess, som går att förstå, ger hållbara resultat och gör skillnad. Det gör vi genom att dels erbjuda uthyrning av konsulter under begränsad tid för operativt och strategiskt stöd och i samband med organisations-, verksamhets- och affärsutveckling och förändringsarbete. Dels erbjuda konsultverksamhet för coaching och mentorskap samt föreläsningar och utbildningar inom kommunikation och ledarskap.


Jencores vision är att hjälpa individer, grupper och organisationer som vill utvecklas inför framtiden. Vi ska vara en respekterad och efterfrågad rådgivare och samarbetspartner som arbetar med i första hand företagets intresse för ögonen. Utifrån våra tre värdeord - kompetens, hängivenhet och integritet, skapar vi en gemensam värdegrund som hela tiden utvecklas med alla som jobbar med oss. De talar också om vad Jencore står för och tyddliggör vår vision.


Våra tjänster vänder sig till mikroföretag, små företag och kan ses som ett alternativ till medelstora företag. Vår ambition är att finnas med längs hela vägen oavsett var uppdragsgivaren befinner sig och vilka behov som finns. När vi har kommit fram till vad uppdragsgivaren behöver, har vi tillgång till vårt nätverk och externa resurser inom olika områden. Alla är kunniga, erfarna och intresserade av att driva uppdragen i riktning som vår uppdragsgivare önskar.


Resan började

Under året 2020 sågs en ökad efterfrågan inom vissa arbetsområden, av nya arbetssätt och efter interim management med erfarenhet av omstruktureringsarbete samt ett kraftfullt ledarskap som prioriterar förbättringsarbete och sätter tydlig riktning och mål. Jencore startades hösten 2020 av Jenny Fingal. Hon har erfarenhet och kompetens från att jobba med snabbväxande företag med internationell expansion och med företag som genomgår omstrukturerings- och förbättringsarbete. Hon har också erfarenhet av företag med lönsamhetsproblem, genomförande av fusion, turnaround uppdrag, likvidation, nyemission m.m.


Om grundaren

Jenny har erfarenhet som verkställande direktör, styrelseledamot, advisory board, försäljnings- och marknadsdirektör, exportchef i svenska, internationella och noterade bolag (First North). Hon har över 15 års erfarenhet av omstruktureringsarbete för att uppnå ökad tillväxt och lönsamhet samt varumärkesbyggnad. Hon har erfarenhet från flera olika branscher: FMCG, klock- och smyckesbranschen, sport- och modeföretag, medicinteknik- och läkemedelsbranschen. 


Jennys styrkor är den analytiska förmågan i kombination med ett entreprenöriellt- och prestigelöst mindset. Hon har både ett operativt och strategiskt affärstänk och har en förmåga att snabbt sätta sig in i olika verksamheter, göra bra riskbedömningar och förstå fallgropar, och därefter leverera det som efterfrågas. Hon drivs av att bygga bra och långa affärsrelationer och avsluta förhandlingar där alla inblandade partner är nöjda, dvs. en vinna-vinna strategi.


Hon har en stark förmåga att skapa relationer på flera olika nivåer och få andra att utvecklas. Hon har ett stort intresse i att coacha chefer och ledare i deras utveckling, personlig eller organisatorisk, för att de ska kunna uppnå sin fulla potential. Nedan följer Jennys utbildningar, diplom och certifieringar:


Coaching & Mindfulness:

 • Certificate in Transformational coaching (pågående 2024)

 • Ettårig KBT utbildning, Sverigehälsan (pågående 2023-2024)
 • Diplomerad Professional Coach, Coachstjärnan AB - uppfyller ICFs utbildningskrav för PCC - certifiering
 • Diplomerad Ledarskapcoach, Coachstjärnan AB
 • Coaching with the ACT-model - Compassion focused Coaching, Coachstjärnan AB

 • Stresshantering med KBT - effektiv stresshantering, Sverigehälsan
 • Mindfulnessbaserad Stressreduktion (MBSR), Sverigehälsan
 • Diplomerad Coach, Leapfrog AB - uppfyller ICFs utbildningskrav för ACC- certifiering


Övrigt:

 • Fördjupningskurs: M&A Fusion och Förvärv och kulturella skillnader, StyrelseAkademin
 • Ökat fokus: Ordföranderollen för SME- bolag (privata/publika), StyrelseAkademin 
 • Rätt fokus: Certifierad Styrelseledamot för SME-bolag (privata/publika), StyrelseAkademin
 • VD Certifiering via Executive People
 • Sälj- och Marknadsföringsutbildning, Mercuri International och Företagsuniversitetet
 • Auktoriserad läkemedelsinformatör, Läkemedelsakademin (LIF)
 • Ekonomexamen med inriktning kommunikation och logistik från Södertörns högskola och Kungl. Tekniska högskolan @jencoreab