Föreläsningar & utbildningar

Vi tycker att föreläsningar och utbildningar ska motivera, inspirera, ge kunskap och glädje. Vi brinner för utveckling, kommunikation och ledarskap men vi kan lite mer om ledarskap i samband med tillväxt och expansion, förändrings- och omstruktureringssarbete och ledarskap i krissituationer.


VD & styrelseledamot:

Hon har haft ledande positioner i internationella organisationer i mikro- och småföretag. Hon vet vilken betydelse ledarskapet och medarbetarna har när det råder tillväxt, förändringsarbete och kostnadsbesparingar. Hur säkerställer man leverans av resultat och hur uppnås framgång utifrån ägardirektiv och styrelsens satta strategier? Vad är det viktigaste egenskaperna hos en framtida ledare och hur får du som ledare balans i livet men samtidigt behålla arbetsglädje?


Coachen och processledaren:

Hon har lång erfarenhet som chef och utbildare. I sitt egna företag sedan 2007 arbetar hon med öppna och skräddarsydda utvecklingsprojekt för ledningsgrupper, chefer och ledare, samt individer och team som behöver utvecklas individuellt eller tillsammans.


Supply Chain Director & Ledare

Hon jobbar idag som Supply Chain Director i ett av Danmarks mest snabbväxande modeföretag. Hon har internationell erfarenhet av utvecklingsarbete inom logistik, lager, transport och kundservice och flertalet finansiella projekt. Hon har jobbat över 15 år i expansiva företag inom skönhets- och modebranschen. Hon har bred erfarenhet av att jobba i förändringsprocesser och med agilt ledarskap. Hur når man högt uppsatta mål i en konstant föränderlig värld?

Poliskommissarie:

Han är poliskommissarie och gruppchef vid områdespolisen i Sollentuna. Han har över 16 års erfarenhet som polis i olika positioner. Han var närpolischef i Södertälje under Tore2 insatsen och han var tillförordnad biträdande chef för Norrmalmspolisen, och i tjänst, när terrorattacken på Drottninggatan ägde rum den 7 april 2017. Han är medförfattare till boken, "Drottninggatan, 19 röster från den 7 april". Hans expertis är ledarskap, strategisk planering, förändringsarbete och krishantering. Han föreläser inom ledarskap i krissituationer och då särskilt om vad som behöver göras först?


Skådespelare & terapeut:

Han är skådespelare som är verksam både inom teater och TV/Film. Han jobbar numera som föreläsare, författare och utbildad terapeut. Som föreläsare pratar han om bemötande och kommunikation bland människor - men på ett djupare plan som sträcker sig bortom en välpolerad yta. Han tar upp frågeställningar så som; Vad innebär ett gott bemötande egentligen? Hur får vi andra att verkligen känna sig sedda och uppskattade? Hur anpassar man sin kommunikation efter den man möter? Hur får vi fram vårt eget budskap? Han utbildar även andra som vill träna på att ”Att våga tala inför folk”.